Healing & Consulten

Praktijk voor Healing:

In mijn professie als spiritueel healer en muziektherapeute is het mijn passie om het opgroeiende jonge kind bij te staan in zijn ontwikkeling als blijkt dat zijn/haar ontwikkeling niet   verloopt zoals verwacht. Is het mijn passie de jong volwassene te ondersteunen in zijn weg naar volwassenheid en is het mijn passie mijn volwassen medemens te helpen het zelfgenezend vermogen in ons aan te spreken en te versterken zodat in alle gevallen ontwikkeling en heling op fysiek, geestelijk en spiritueel niveau kan plaats vinden en structurele veranderingen en verbeteringen in de levensomstandigheden van mijn medemens tot stand komen.

Als spiritueel healer ben ik geïnteresseerd in de ziel van mijn medemens en zet ik mij graag op liefdevolle wijze in om de ziel van mijn medemens te helen als er in de diepere lagen energieën werkzaam zijn die blokkerend werken. Vanuit mijn dienstbaarheid als therapeut en healer werk ik graag mee aan het ontwikkelen en herstellen van de innerlijke kracht die wij allemaal bezitten zodat uiteindelijk weer vanuit authenticiteit gefunctioneerd kan worden.

Graag loop ik op liefdevolle en respectvolle wijze tijdelijk met u of uw kind mee. Dit kan zijn tijdens een enkel gespreksconsult of tijdens meerdere sessies om zo samen te werken aan de ontwikkeling en de opbouw van een hernieuwde Innerlijke Kracht waar we werken aan de Authenticiteit van de Ziel zodat een hernieuwde verantwoordelijkheid voor de nieuwe horizon wat ‘ eigen leven heet’ persoonlijk kan worden gedragen.

Tarot consulten – Rituele reinigingssessies – Egyptische voetbaden & Massages – Telefonische consult:

Om u in dit proces te ondersteunen gebruik ik mijn kennis over de archetypen en de symboolwereld die we o.a. terug vinden in het gebruik van de Tarot. Een enkel Tarot consult kan vaak al grote inzichten geven waar de problemen die u ervaart zich op zielen niveau bevinden en wat uw ziel ten diepste nodig heeft.

De reinigingsrituelen uit het oude Egypte gebruik ik om blokkerende energieën in de diepere lagen van de ziel te verwijderen. Deze healingsessies worden ondersteund door de Egyptische voetbaden die ervoor zorgen dat de doorstroming van levensenergie door het hele lichaam weer wordt gestimuleerd. De speciale lichaamsmassage voor de Ba ( ziel ) met afsluitend een stemvork behandeling zet het verdere opruimingsproces om in transformatie, in het openen van nieuwe  wegen en nieuwe mogelijkheden.

Deze vorm van behandeling is alleen bestemd voor volwassenen.

Spiritueel werken met de problemen van uw kind zal altijd gebeuren via de muziektherapie sessies, d.m.v. muzikale improvisaties, het uitwerken van sprookjesthema’s in hoorspelen en met gebruik van de specifieke kwaliteit van een instrument om een bepaald thema of emotie uit te werken of te verwerken.

Telefonische consult:

Het kan zijn dat een telefonisch consult u al voldoende steun geeft om uw eigen leven verder vorm te geven. Graag ben ik bereid u telefonisch te woord te staan en u te ondersteunen in het proces waarin u zich bevindt.

Telefonische consulten vinden plaats nadat u een Email heeft gestuurd en we via de mail een afspraak maken op welk tijdsstip en dag het telefonisch consult kan plaatsvinden.

Intake gesprek:

Onze kennismaking begint altijd met een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek is het belangrijk dat we uw problemen of de problemen van uw kind of puber in kaart brengen en is het belangrijk dat u duidelijkheid krijgt over mijn wijze van werken. Het intake gesprek wordt ook gebruikt om af te tasten of ik daadwerkelijk voor u of uw kind de juiste therapeute ben en of mijn werkwijze en de muziek voor u of uw kind het juiste medium zijn.

Sessies:

Besluiten we samen door te gaan dan spreken we af in welke frequentie de sessies plaats vinden. Dit kan zijn een wekelijks sessie, om de twee weken of eens in de maand etc.

Ga ik met uw kind werken dan is het vooral belangrijk dat de sessies in het begin elke week plaats vinden. Na tien sessies heeft er zeker een verandering plaatsgevonden en kunnen we de frequentie aanpassen.

De eerste openingssessie voor de volwassenen duurt twee uur omdat gewerkt wordt aan het openen van het proces op een dieper niveau.  Daarna duren de sessies doorgaans 60 minuten.

Een sessie met kinderen duurt 60 minuten.

Indicaties voor een healing sessie:

Een indicatie voor een healing sessie kan zijn:

Angsten – onzekerheid – faalangst – rouwprocessen – depressie –  spanningsklachten – verwerken van negatieve of traumatische ervaringen – identiteitsproblematiek.

Kosten intake gesprek – sessies – telefonische consulten 2018:

De kosten voor een intake gesprek zijn € 50, –

De kosten voor een openingssessie van 120 minuten zijn € 130, –

De kosten voor een healingsessie van 60 minuten voor volwassenen zijn € 65, –

De kosten voor jongeren onder 18 jaar zijn € 55, –

De kosten voor een Tarot consult van 60 minuten zijn € 60, –

De kosten voor een online consulten bedragen € 60, – per 60 minuten

Stuur voor meer informatie, vragen of aanmelding uw Email naar: gaia@tweakers.net:

Het onderwijs van ons hart:

Is het niet zo dat wij Gaia, Moeder Aarde, in bruikleen hebben van onze kinderen? Is het niet zo dat het onderwijzen van de harten van onze kinderen maakt dat zij tot evenwichtige mensen kunnen uitgroeien?

Hoe wij met liefde, muziek, dans, sport en kunst de harten van onze kinderen kunnen onderwijzen en zij daarmee hun plek op Gaia, Moeder Aarde volwaardig kunnen innemen, laat ons dit prachtige filmpje zien. Met dank aan:photo

Noot:

Ernstige lichamelijke en geestelijke klachten dienen altijd eerst door een arts, psychiater of psycholoog beoordeeld te worden. Zonodig wordt met de arts, psychiater en psycholoog een behandelplan opgesteld.

Opleiding:

1991 – 1995: Creatieve therapie Muziek Hogeschool Arnhem – Nijmegen – 2002: Geregistreerd muziektherapeute

2000 – 2002: Beroepsopleiding tot Tarot deskundige bij Stichting De Ster centrum voor Bewustwording http://www.dester.org/opleidingen/

2008 – 2015: Met dank aan de Egyptische healer Horus met wie ik sinds 2008 als spiritueel healing partner verbonden ben en samenwerk in de opbouw en het tot stand komen van het Hotel Healing centre House of Life Abydos Egypte en mij heeft geïnitieerd in de Ancient Egyptian Healing.