Klank & healing meditaties

Klankschalen:

Klankschalen zijn ronde metalen schalen met een diameter van ongeveer acht tot veertig centimeter. Door de vele metalen en het veelvoud aan frequenties ontstaan veelkleurige klanken die rijk zijn aan natuurtonen en intervallen met een uitermate grote rijkdom aan boventonen.

Mede omdat de stemming niet is aangepast ontstaat de ruimtelijke, zwevende klank met de productie van alfa-golven.

Klankschalen

De oudste klankschaal dateert waarschijnlijk uit circa 1100 v. Chr. De klankschalen uit Tibet zijn door de inval van de Chinezen in dat land in 1951 bekend geworden. Na de systematische vernieling van de lama kloosters en tempels kwamen er op bazaars in Nepal en Noord – India religieuze voorwerpen en klankschalen van de Tibetanen terecht; verkocht door monniken op de vlucht voor de Chinezen.

Klankschalen kun je vinden in Tibet – China – Japan – Korea – Birma – Thailand – Nepal en India.

Er bestaan verschillende verhalen over de metalen waaruit de klankschalen worden vervaardigd. Zo wordt verteld dat een klankschaal goud (element Aarde ), ijzer ( element vuur ), zilver ( lucht ), roodkoper ( maan en sterren ) en geelkoper ( zon ) bevat.

Een andere veronderstelling gaat ervan uit dat de legering van de klankschalen zoud bestaan uit zeven metalen die corresponderen met de zeven zichtbare hemellichamen van ons zonnestelsel: goud voor de Zon – zilver voor de Maan – kwikzilver voor Mercurius – koper voor Venus – ijzer voor Mars – tin voor Jupiter en lood voor Saturnus.

Zes lagen van bewustzijn:

De klanken van de klankschalen hebben een andere invloed op onze lichaam, geest en ziel dan onze Westerse muziek dat heeft en zijn grofweg onder te verdelen in zes bewustzijnslagen.

1. De bovenste laag is die van het normale waakbewustzijn. In deze bewustzijnslaag hebben de reacties nog niets te maken met de innerlijke beleving.

2. Daaronder ligt de laag van de alledaagse associaties. Het geluid herinnert aan de geluiden die je dagelijks hoort zoals het Bim Bam geluid van een klok.

3. Dan volgt de laag van de abstracte, esthetische en diffuse gevoelsmatige waarneming. Je kunt kleuren zien, neemt gevoelens waar of ziet geometrische vormen.

4. Dan volgt de laag van het individueel onbewuste. In deze laag kunnen we onze individuele thema’s, ervaringen of conflicten waarnemen al dan niet vervat in symbool beelden.

5. In de laag hieronder bevinden zich de perinatale ervaringen, belevingskwaliteiten van herinneringen aan het eigen leven in het moederlichaam of aan de geboorte of de tijd daarna. Door de klank kan de persoon bijvoorbeeld zijn geboortetrauma opnieuw beleven.

6. Tenslotte de diepste laag van het onbewuste, de trans persoonlijke laag. Hier treedt het Ik buiten zijn eigen oevers en verenigt zich met het Niet – Ik. Hier dijt het bewustzijn uit buiten de oevers van ruimte en tijd. Er horen ook beelden uit het collectief onbewuste bij; de toegang tot symbolen uit lang vervlogen culturen wordt mogelijk zonder dat je de kennis al had.

Klankschalen kunnen ons helpen om in balans met onszelf  en met onze omgeving  te leren leven. Met de omgeving wordt dan bedoeld de hele Kosmos in de ruimste zin van het woord. Als je één element in je leven teveel benadrukt kun je onevenwichtig worden.

In balans zijn houdt uiteindelijk in dat je in dienst van het grote geheel kunt leren leven.

De schalen werken in op ons lichaam, onze geest en onze ziel.

Klankschaal healingen bied ik individueel en groepsgewijs aan.

Klank & healing concerten:

Tijdens mijn klankhealing concerten gebruik ik naast de klankschalen ook andere therapeutische instrumenten zoals de frame drum – de sansula – shanti carillons – stemvorken – harp – Oceandrum –  lune fluiten en hang.

Alle instrumenten hebben gemeen dat zij van grote kwaliteit zijn en zeer zuiver gestemd waardoor een rijkdom aan boventonen vrij komt en de specifieke kwaliteiten van de verschillende instrumenten inwerken op lichaam en geest.

Aanvang 15:30 u – 17:00 u. Slaapzak is welkom. Kosten € 20, – incl. 21 % btw Koffie en thee staan klaar om 15:00 u. Zie ook de Actuele agenda & workshops pagina.

In het nieuwe seizoen 2019 – 2020 worden de klank & Healing meditaties steeds op de volgende zaterdagmiddagen gehouden: 16 november – 29 en 30 december, dit zijn de speciale eindejaars klank meditaties. 

Tot juni 2020 worden de klank & Healing meditaties steeds op de volgende zaterdagmiddagen gehouden: 18 januari – 14 maart – 24 april – 16 mei – 13 juni.  

Een individuele klankschalen sessie duurt 60 minuten. Individuele klankschalen sessie worden ingezet om meer en dieper het persoonlijke proces te ondersteunen.

De kosten zijn € 90, – incl. 21 % btw.

Hoe verloopt een Klank & Healing meditatie in mijn praktijk? In deze onderstaande informatie wil ik u dat graag uitleggen. 

Op de allereerste plaats gaat het om het samenzijn met elkaar in een sfeer van respect en liefde waarin we ons openen voor elkaar en voor de klanken voorzover wij dat toe kunnen en durven laten……alles is goed.

Om ons voor te bereiden ons zelf diep van binnen te openen voor de helende klanken beginnen we met het lezen van een kort gedicht of een passage uit een inspirerend boek. De te lezen pagina wordt door één van de deelnemers spontaan aangewezen. Omdat in Tijd en Ruimte alles Is wat Is, klopt ook de gekozen tekst voor dat moment en wordt het voorgelezen. Favoriet is het boekje ‘De hoogste gave’ van Paulo Coelho waarin hij op sublieme wijze passages beschrijft uit de bijbel, met name de brief die Paulus schreef aan de Korinthiers en beschrijft hij hoe de kracht van liefde werkt. Hoe de liefde een kunst is om te verwerven als je hoogste gave in dit leven, altijd en overal….ja, het is de liefde waar het in ons leven om draait…als de liefde jou inspireert dan is alles wat je uitdraagt en doet in je leven werkelijk gefundeerd.

Maar hoe lastig en moeilijk kan het leven zijn en kan het ons soms ongelofelijke lessen aanbieden en meegeven in het groeien naar onvoorwaardelijk liefhebben…..

Ieder van ons heeft daarin zijn lessen te leren, niemand is daarvan gevrijwaard of wordt er buiten gehouden….hoe troostend is het te weten dat je daarin niet alleen staat!

Hoe mooi is het dat spirituele wereld ons in dit groeiproces wil bijstaan, altijd en steeds weer, geduldig wachtend of wij hen kunnen horen, wij ze kunnen verstaan en hun boodschappen kunnen begrijpen.

Een prachtig instrument om met de spirituele wereld in contact te komen zijn de verschillende Tarot decks die door inspirerende schrijvers, visionairs en kunstenaars zijn gemaakt. Zij die in staat waren de vertaalslag te maken van de diepe symbolieken in het Universum naar het leven toe, het liefhebben en het lijden van ons mensheid.

Het kunnen de Engelen zijn die jou bij willen staan, de deva;s uit de plantenwereld, de spirits uit het dierenrijk, de symbolieken uit de Tarot of de sprookjeswereld…..het domein van het mysterie van het leven, het domein van onze zielenwereld…

Er is altijd een antwoord van de spirituele wereld op jouw vraag en dat is waar de deelnemers van de klankhealing voor worden uitgenodigd. Een kaart te kiezen uit de verschillende Tarot decks die als antwoord op hun vraag fungeren….en …hoe mooi en hoe wijs zijn wij allemaal wel niet. Ons diepere Zijn Weet…..Hoe mooi is het om dit te delen. Hoe mooi is het om te leren van elkaars vragen en antwoorden….Dat is samenleven in Liefde met elkaar. Elkaar insireren om dan na de klankhealing het eigen leven weer aan te gaan en te blijven oefenen om onze hoogste gave te ontwikkelen…de hoogste gave….de liefde…..

Dan maakt iedereen zich op om te gaan liggen en maakt het zich comfortabel om de klanken van de drums, klankschalen, shanti carillon, sansula, stemvorken, harp, lunefluiten en stem te ervaren en gaan trillingen en frequenties hun werk doen. Daar waar ontspanning is in het lichaam stroomt het door, daar waar blokkades zijn is weerstand en doen de trillingen hun best dit gebied ‘te openen’…..

In Tijd en Ruimte is alles goed, is alles liefde…..alleen liefde heelt en dijt uit en zal nooit sterven.

Indicatie:

Spanningsklachten – de wens zich spiritueel te willen ontwikkelen – de wens het eigen leven te transformeren naar meer eigenheid, innerlijke kracht en authenticiteit – het verwerken van levens gebeurtenissen die zijn sporen hebben nagelaten.

Stuur voor meer informatie, vragen of aanmelding uw Email naar: gaia@tweakers.net:

Opleiding:

1998 – 2008 Met dank aan de prachtige en bijzondere collectie klankschalen van Anja van Leeuwen en de klankschalen meditatie ervaringen die ik tijdens deze tien jaren maandelijks bij haar heb opgedaan totdat mijn eigen collectie klankschalen compleet was.