Stemvork therapie

Stemvork therapie = Toonpunctuur of Fonoforese 

Eén van de methodieken waarmee ik graag werk is de stemvork ofwel toonpunctie of fonoforese genoemd. Graag wil ik u daarover de volgende informatie geven.

Stemvork = Trilling = Energie = Gezondheid

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Alles is energie. Energie is trilling. Is ons lichaam in onbalans dan heeft het een onregelmatige trilling. Bieden we ons lichaam een zuivere, gezonde trilling aan dan herstelt de balans zich en genezen wij.

Eén van de manieren om ons lichaam gezonde trillingen aan te bieden is d.m.v stemvorken. De stemvorken zijn afgestemd op verschillende zuivere trillingsfrequenties van Gaia, Moeder Aarde en de Kosmos, de planeten.

Verhogen van onze frequentie geeft meer levensvreugde.

Aan alle kanten proberen mensen hun trillingsfrequentie te verhogen door bewustwording en healing. Wanneer de trillingsfrequenties van het lichaam worden verhoogd verdwijnen blokkades en ziektes. Onze afstemming wordt bepaald door onze trillingsfrequentie van dat moment.

Kunnen we onze trillingsfrequentie verhogen dan ervaren we meer geluk en plezier in ons leven.

Blokkades lostrillen.

Met stemvorken kun je heel precies in een bepaald gebied de hogere en zuivere trilling aanbieden aan het lichaam. Ons lichaam reageert direct op deze trillingen. Ons celgeheugen herkent de trillingen vanuit haar ontstaan. We zijn immers een levend onderdeel van Gaia, het hele bestaan en het Universum.

Ons lichaam dat voor 70% uit water bestaat resoneert gemakkelijk mee met de trilling van de stemvork. Door de trilling komt er beweging in het gebied waar de blokkades en de verhardingen zich tijdens het leven hebben opgehoopt. Blokkades en verhardingen die zijn ontstaan door ervaringen uit het verleden en ervoor hebben gezorgd dat er ‘deuken en knopen’ zijn ontstaan in onze kwetsbare gebieden.

Toonpunctuur of Fonoforese.

Door de stemvorken op bepaalde punten van het lichaam te plaatsen en in trilling te brengen kunnen we genezend werken op het hele organisme. Toonpunctuur of fonoforese is een helende, diepe celmassage waarbij door middel van de juiste frequentie het natuurlijk evenwicht in de cellen en organen wordt hersteld.

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.

Trilling & Verbinding:

Bij vele verschillende healing technieken wordt er een verbinding tot stand gebracht met de Bron door middel van trilling. Met ‘de Bron’ bedoelen we de ‘Oerbron’, het Al, God of Eenheid, Universum of hoe je het ook wilt noemen.

Trilling door klank, kleur, woord, beweging of andere vormen is het middel tot verbinding.

Stemvorken doen dit ook. Zij verbinden zich met de trillingsbewegingen van de verschillende tonen van de Kosmos, van het Universum. De verschillende ‘Tonen’ van de kosmos staan in een bepaalde verhouding met elkaar in verband. Dit is te vergelijken met de tonen van de muziek die met elkaar een octaaf vormen.

Do – re – mi – fa – so – la – ti en dan komt de eerste toon weer terug maar dan een octaaf hoger.

Natuurwet:

Begin 1900 introduceerde G.I. Gurdjieff (1867 – 1949) een spiritueel leraar uit de vorige eeuw de wetmatigheid van het kosmisch octaaf.

In 1978 ontdekte Hans Cousto, de Zwitserse wetenschapper en musicoloog, de natuurwet. De wet van het ‘kosmisch octaaf’.

De kenmerken van een natuurwet zijn dat het geldt voor iedereen, altijd en overal onder alle omstandigheden. Het is universeel en onontkoombaar, zowel nu, als 1000 jaar terug en over 1000 jaar waarschijnlijk nog steeds.

aardbol new

Het kosmisch octaaf:

Het kosmisch octaaf is een uiterlijke uitdrukking van een innerlijke diepere samenhang en ontwikkelingsfasen. Het is een weg. De wet is gebaseerd op het idee dat elke activiteit uitgevoerd in een bepaalde tijd zich gedraagt volgens de wetmatigheid van de trilling van de tonen van een octaaf. Vanwege hun trilling en bijbehorende klank staat elke toon in het octaaf voor een unieke energetische kwaliteit, een klank, een kleur en een bepaalde gemoedstoestand. Je hoort dat ook wanneer je de verschillende intervallen speelt, zij corresponderen met bepaalde gevoelens of emoties. Het ene interval ( is de afstand tussen twee tonen) is harmonischer en draagt meer rust in zich terwijl het andere interval ons als het ware enigszins samenperst of uittrekt. Zo heeft iedere interval zijn eigen sfeer en klank – kleur.

De zeven met als afronding of nieuw begin de acht, het octaaf, beschrijft het proces dat het leven doorloopt, de ontwikkelingsfases van het leven.

Het kosmisch octaaf herbergt veel geheimen en één daarvan is de Gulden Snede.

De Gulden Snede verhouding is aanwezig in dit octaaf. Wanneer we de Gulden Snede spiraal gaan bewandelen kunnen we twee kanten uit; namelijk naar binnen en naar buiten. Dit vinden we in veel, zo niet alle natuurverschijnselen terug.

Het kosmisch octaaf is een verbindende schakel bij alle natuurverschijnselen.

Indicaties voor stemvork behandeling kunnen zijn:

Stress en spanningsklachten – slaapproblemen – rugproblemen – pijnklachten – langdurige verkoudheid.

Kosten stemvork behandeling:

De kosten voor een stemvork behandeling bedragen € 75, – De behandeling duurt 60 minuten.

Stuur voor meer informatie, vragen of aanmelding uw Email naar: gaia@tweakers.net:

Opleiding:

2008 – 2009: Opleiding Fonoforese I – III Stemvork & Kristal therapeut Noorderlicht centrum http://www.noorderlicht-centrum.nl