Egypte

In de voetsporen van de oude Egyptenaren

Het doorgeven van de kennis van de oude Egyptenaren is één van mijn grote liefdes en passies. De afgelopen jaren heb ik met ontzettend veel plezier in mijn praktijk in Nederland de zevendaagse Cursus ‘ In de voetsporen van de oude Egyptenaren’ gegeven. Op dit moment ben ik echter volop bezig om voor het House of Life in Abydos de eerste House of Life Healing conferentie te organiseren.

Ik heb daarom besloten het komende seizoen 2020 – 2021 de Zevendaagse ‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ aan te bieden in de vorm van drie losse workshop dagen.

Workshop dag 1 zal plaats vinden op zondag 6 september 2020.

Workshop dag II zal plaats vinden op 4 oktober 2020.

Workshop dag III zal plaats vinden op 1 november 2020.

De kosten voor deze drie losse workshop dagen zijn € 100, – per dag. Het is inclusief koffie, thee en lunch. De dag begint om 10:30 u en duurt tot 16:30u.

De onderwerpen waar we ons tijdens deze workshop dagen op richten zijn:

Dag 1. Kosmologie van het oude Egypte. We verdiepen ons in de mythologie, de mysteriën en het spirituele nalatenschap van de oude Egyptenaren waarin het scheppingsverhaal en het ontstaan van het Universum en Aarde centraal staan.

Dag 2. De archetypische universele krachten die de Egyptenaren omschreven als Goden en Godinnen. We gaan ervaren dat deze archetypische universele krachten nog steeds als een blauwdruk in ons aanwezig zijn en de bron vormen van scheppingskrachten in en buiten ons.

Dag 3. Mensbeeld van de oude Egyptenaren en hoe de mens zijn plek in het Universum innam. We houden ons bezig hoe zij dachten over ziekten en gezondheid en hoe zij daarmee omgingen. Mensbeeld van de Egyptenaren en welke methoden werden gebruikt om ziekten te helen.

Het volgen van deze drie losse workshop dagen kan heel goed gebruikt worden als voorbereiding op een reis naar Egypte.

Geïnteresseerd in het programma aanbod van het Healing Centre House of Life Abydos Egypte, bezoek dan onze website:

Hathor Heart Healing  

Meer over de geschiedenis van de Zevendaagse cursus ‘In de voersporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’  

In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ een cursus, in Nederland gegeven met daarop aansluitend wel of niet een initiatie reis naar Egypte waarin ik al mijn spirituele en therapeutische ervaringen en de kennis die ik sinds 2007 in Egypte en daarvoor heb opgedaan, heb samengebracht.  

Wil je naast deze cursus en initiatie meer weten over het Hathor Heart Healing programma en mijn verbinding met Egypte en het Hotel Healing Centre House of Life Abydos dan nodig ik je van harte uit mijn website Hathor Heart Healing te bezoeken.   

1. reisinformatie juli aug. 2013

De cursus zoals zede er oorspronkelijk uit ziet en hopelijk weer in het seizoen 2019 – 20120 kan worden aangeboden:

‘In de voetsporen van de oude Egyptenaren, hoe zij heelden en onderwezen’ is een cursus en initiatie reis die in twee delen wordt aangeboden. Deel één bestaat uit een zevendaagse cursus & lesdagen die in Nederland wordt gegeven en wordt afgesloten met een initiatie. Deel twee bestaat uit de initiatiereis naar Egypte. In de opzet vullen de cursus en de initiatie reis elkaar in belangrijke mate aan en horen ze bij elkaar maar het is ook mogelijk alleen de zevendaagse cursus te doen, met en al dan niet in een later stadium, de initiatie reis.

Het is een cursus & initiatiereis die je mee terug neemt in Tijd en Ruimte en je tegelijkertijd in het Hier en Nu een innerlijk pad wijst naar inwijdingen, heling en leringen uit het oude Egypte.

Het is bedoeld voor mensen die het boeiend vinden en zoekende zijn thema’s op zielen niveau in zichzelf te helen en in zichzelf het spiritueel healerschap willen ontwikkelen vanuit de Egyptische mysteriën en daarvoor bereidt zijn om met de grootste helende en scheppende energie die het universum omvat, de onvoorwaardelijke Universele liefde, samen te werken en bereidt zijn deze energie gedurende de cursus en reis als toetssteen te gebruiken.

Waar en wanneer:

De zeven ontmoetingen en lesdagen worden op de ervaringsplek Gaia in Ruurlo gehouden en vinden steeds plaats op zondagen in de maanden september t/m maart.  De initiatiereis naar Egypte plaats vindt doorgaans in maart plaats waarbij we letterlijk in de voetsporen van onze voorvaderen, thé ancestors treden.

Workshop dagen seizoen 2018 – 2019:  16 september – 17 februari – 19 mei 2019

943130_413898018717662_1016139988_n

Wat is het doel van de ontmoetingen en wat houden de lesdagen in?

Doel van deze zeven les dagen is een zodanig proces en ontwikkeling bij de deelnemers in gang te zetten dat poorten zich kunnen openen en bewustzijn kan worden ontwikkelt zodat tijdens de initiatie reis oude verbindingen weer kunnen  worden geïnitieerd en ervaren waardoor een zo groot mogelijk profijt van de uiteindelijke initiatie reis kan worden genoten en de deelnemers voorbereid op weg gaan. 

Wordt niet voor de initiatiereis gekozen dan is het doel de deelnemer in de cursus kennis aan te bieden, zielen thema’s uit te werken zodat nieuwe mogelijkheden ontstaan en het spirituele levenspad in grotere blijheid en vrijheid kan worden ervaren.

De zielen thema’s die tijdens deze ontmoetingen en lesdagen in de deelnemers worden aangeraakt zullen op basis van liefde, met het grootste respect en integriteit in de groep gedeeld, gedragen en gezamenlijk geheeld worden en vormen een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling en de attitude die de spiritueel healer door maakt en zich eigen maakt. 

Mocht het healerschap niet het doel zijn dan vormen het oplossen van persoonlijke zielen thema’s in gezamenlijkheid en het opdoen van nieuwe ervaringen het proces van de deelnemer op zijn of haar levenspad.   

Onderwerpen:

Dag 1. Kosmologie van het oude Egypte. We verdiepen ons in de mythologie, de mysteriën en het spirituele nalatenschap van de oude Egyptenaren waarin het scheppingsverhaal en het ontstaan van het Universum en Aarde centraal staan.

Dag 2. De archetypische universele krachten die de Egyptenaren omschreven als Goden en Godinnen. We gaan ervaren dat deze archetypische universele krachten nog steeds als een blauwdruk in ons aanwezig zijn en de bron vormen van scheppingskrachten in en buiten ons.

Dag 3. Mensbeeld van de oude Egyptenaren en hoe de mens zijn plek in het Universum innam. We houden ons bezig hoe zij dachten over ziekten en gezondheid en hoe zij daarmee omgingen.

Dag 4. Mensbeeld van de Egyptenaren en welke methoden werden gebruikt om ziekten te helen.

Dag 5. Praktische vaardigheden als het ondergaan en het toepassen van het Egyptische voetbad en voet reflexmassage. We gaan ons verdiepen in de diverse massage oliën en gaan leren hoe we deze in kunnen zetten bij diverse lichamelijke klachten. We gaan praktisch aan de slag met de toepassing van de Egyptische massage.

egypt

Dag 6. Kruiden remedies die hun werking hebben bewezen en heden ten dage goed toepasbaar zijn.

Dag 7. We sluiten het proces af en richten ons op de initiatie reis die een maand later zal plaats vinden.

Van groot belang is dat alle informatie en kennis die aan wordt geboden niet enkel alleen met ons intellect wordt opgenomen maar juist innerlijk in ons hart wordt ervaren. Dan wordt intellectuele kennis met het hart verbonden en ontstaat innerlijke wijsheid, innerlijk weten.

Om dit te bewerkstelligen zal gedurende de lesdagen naast kennis overdacht ook gewerkt worden met meditatie, rituelen, de stem en gezamenlijke healing opdrachten, persoonlijke opdrachten om thuis aan te werken en een afsluitende initiatie.

Omdat er procesmatig gewerkt wordt en ieders inbreng in de groep van belang is voor de persoonlijke ontwikkeling die in gang wordt gezet, schrijf je je in voor alle zeven zondagen. De reis is niet verplicht.  

Het cursusbedrag van € 700, – mag aan het begin van de cursus voldaan worden. Is dit lastig dan kan ook per lesdag betaald worden.    

Initiatiereis:

De initiatie reis zie ik als een feestelijke voortgang van ons proces waarin puzzelstukjes in ons zelf op hun plek vallen. Een hernieuwde kennismaking en verbinding met Egypte. Een spiritueel thuisland waarin de poorten die tijdens de zeven dagen in Nederland in ons zijn geopend, opnieuw verbonden worden met het spirituele thuisland Egypte en de  Aarde waardoor het licht van onze ziel vele malen mooier en groter kan gaan schijnen, zodat wij bij terugkomst meer onze plek op de Aarde in kunnen gaan nemen. De plek waarvoor we bedoeld waren te zijn…….Mens, scheppend wezen, levend vanuit liefde, vanuit onze kracht en authenticiteit.

Reisprogramma:

Dag 1. In de avond aankomst in Luxor. 

Dag 2. Bezoek aan de Vallei van de Koningen en de Hatsjepsoet tempel. We bezoeken de kolossen van Memnon.  

Dag 3. Bezoek aan de majestueuze Karnak tempel en de Luxor tempel. In de middag vertrekken we naar Abydos en zullen we verblijven in het Healing centre House of Life. 

Dag 4. t/m 8 We bezoeken veelvuldig de Sety I Tempel, evenals de Ramses temple en de heilige plekken Shunta sil Beeb en Khum El Sultaan en de Gab.  

Dag 9.  We bezoeken de tempel van Dendera,

Dag 10. We gaan op weg naar Aswan.

Dag 11. We bezoeken in de ochtend de tempel van Khnum op Elephant island. In de middag bezoeken we de tempel van Isis op Philae island.

Dag 12. We vertrekken weer naar Abydos waar we in het House of Life verblijven.

Dag 15. In de vroege ochtend vertrekken we naar Luxor en vertrekken we vanuit de luchthaven van Luxor naar Cairo en vliegen we door naar Amsterdam..

Programma onder voorbehoud.

Kosten cursus en initiatiereis 2019 – 2020:

De kosten voor de zeven lesdagen in Nederland zijn € 100, – per lesdag.

De kosten voor de initiatie reis zijn all inn € 2000, – Dit is exclusief het vliegticket. Bijkomende kosten zijn ongeveer € 250, – voor het visum, tickets voor tempels, musea en de fooien voor hotel personeel en tempelbewakers.

Het Hotel Healing Centre House of Life Abydos Egypte 

Met grote liefde, vertrouwen, compassie en grote focus wijd ik sinds 2008 mijn leven aan de opbouw en het tot stand brengen van een zeer bijzonder project in het Egyptische dorp Abydos, het creëren en het bouwen van het Hotel Healing centre House of Life. Een hotel annex healing centrum waarin wordt gewerkt met de kennis, de rituelen en de healingwijzen uit het oude Egypte.

Sinds 2008 werk ik samen met de Egyptische healer Horus en hebben we onze energieën en onze spirituele gelofte aan Osiris, bezegeld in 2008 in de kleine Osiris kapel in de tempel van Sety I in Abydos, ingezet om het House of Life te creëren en te ontwikkelen om er te werken met de Ancient Egyptian healingen, de oude kosmologische kennis en healing rituelen van de oude Egyptenaren.

Met heel veel liefde, passie en compassie heb ik sindsdien mijn Isis, Hathor, Bastet en Seghmet energie kunnen ontwikkelen en heb ik met deze Universele krachten het innerlijke House of Life opgebouwd en vertegenwoordigd waarin de opleiding Ancient Egyptian Healing vorm kreeg en werd ontwikkeld tot een traject van persoonlijke healing en spiritueel healerschap en heeft menige gast deelgenomen aan de Hathor Healing Reis, de Hathor Cultuurreis, de zo intense zandhealing kuur mogen ondergaan en of heeft in het House of Life een liefdevol Hathor retraite verblijf ervaren. En zo zette Horus in deze afgelopen zes jaren, naast zijn healingkwaliteiten, vooral zijn kennis en talenten in om het materiële House of Life op te bouwen en gaven we zo in onze gezamenlijke, bezielde samenwerking, verbinding en healerschap, leiding aan het House of Life in het mannelijke en vrouwelijke principe en mogen wij met recht zeggen dat wij tezamen in deze afgelopen zes jaren een bijna bovenmenselijke prestatie hebben geleverd.

De liefdevolle energie van het innerlijke House of Life leeft in mij, Yvon/Aset, voort en ik blijf als Aset de principes van het House of Life gebaseerd op liefde en integriteit uitdragen, waar dan ook ter wereld. Het betekent dat we in ons healerschap Spiritueel Zuiver en liefdevol Dienstbaar zijn aan diegene die op deze Aarde onze steun nodig hebben en healing zoeken, gelijk het House of Life, Per Ankh, Huis van Leven in het oude Egypte welke verbonden was aan de zo bijzondere tempel van Sety I in Abydos.

Het House of Life, gelijk de Per Ankh, voor Horus en mij in 2008 het grote voorbeeld, gefundeerd op het gedachtegoed van Omm Sety als inspiratiebron, een doel waarnaar we met zoveel inzet en liefde naar hebben gestreefd om het te creëren en te realiseren en wat uiteindelijk ook lukte in de vorm van het huidige prachtige Hotel Healing Centre House of Life in Abydos.

Hall of Hope Sety I temple Abydos

Hall of Hope Sety I tempel Abydos